Beringen - Toegankelijke stedelijke gebouwen

Stedelijke gebouwen zijn vlot bereikbaar en bruikbaar.

  • Dienst gebouwen volgt het handboek omtrent toegankelijkheid, zowel bij renovatie als nieuwbouw.
  • Way-finding en bewegwijzering wordt ontworpen op basis van het Universal Design principe en afgetoetst met vzw Inter.

Deze werkwijze garandeert dat elke bezoeker op een vlotte manier gebruik kan maken van stedelijke infrastructuur.

Hoe kwam dit project tot stand?

De basis ligt bij de toegankelijkheidscel, opgestart in 2008. Ondertussen is het inclusieve gedachtengoed verankerd binnen de diensten van de stad Beringen.

Wat is de impact van dit project?

Dit vormt een onderdeel om te komen tot een volwaardige deelname van het maatschappelijk leven.

Welke stadsdiensten zijn betrokken?

Dienst gebouwen, dienst burgerzaken, dienst planning en organisatie, sociale dienst, dienst communicatie.

Andere partners binnen dit project?

Inter en de andersvalidenraad.

Meer info?

Stuur een mailtje naar dimitri.dumont@beringen.be.