Over ons

InclusieAmbassade, dat is...

een sociaal-culturele netwerkorganisatie die voluit streeft naar een inclusieve maatschappij. Eerder waren we actief onder de naam Vijftact. Samen met 4 partnerorganisaties laten we onze ideeën én de stem van mensen die hun beperking als een handicap ervaren, nog meer horen.

InclusieAmbassade gaat resoluut voor een wereld waarin mensen begrip hebben voor elkaar, één waarin inclusie vanzelfsprekend is en niet langer een streven. Waarin iedereen een gelijkwaardige plek kan innemen en expertise deelt.

Samen zijn we dé ambassadeurs voor een inclusieve samenleving.

InclusieAmbassade, dat zijn...

Het woord inclusie wordt vandaag makkelijk in de mond genomen. Het is bijna een modewoord, maar in de praktijk is het verre van gerealiseerd

Pedro Oosterlynck, bestuurder InclusieAmbassade

InclusieAmbassade...

  • engageert zich voor een solidaire wereld waarin alle mensen kunnen zijn wie ze willen zijn,
  • geeft mens en maatschappij daartoe kracht en werkt aan de basisvoorwaarden voor die inclusieve samenleving,
  • ontwikkelt, verspreidt en ondersteunt initiatieven om te informeren over handicap en beperking, 
  • inspireert tot solidariteit en inclusie,
  • stimuleert en werkt mee aan onderzoek naar inclusie en diversiteit,
  • deelt expertise met mensen met een handicap, familie, vrienden, buren, professionelen, politici en ‘de burger’ in het algemeen,
  • gelooft rotsvast dat mens en maatschappij tot leren en beweging in staat zijn,
  • realiseert zo vanuit kennis, expertise, maatschappelijk engagement en in partnership  een werkelijk inclusief samenleven.

InclusieAmbassade in actie...

Heb je een vraag over inclusie of een specifieke handicap? Ben je op zoek naar een opleiding of vorming? Heb je een idee dat je wilt uitwerken? Neem contact op met ons!

InclusieAmbassade en haar partners zijn jouw aanspreekpunt.

Met onze publicaties en via verschillende communicatietools bieden we kennis en inzichten aan in een eenvoudige, duidelijke taal.

We creëren leercontexten met ruimte voor dialoog en ervaringsuitwisseling waardoor mensen mét en zonder handicap zich bewuster worden van hun persoonlijke en maatschappelijke plaats en rol, en nieuwe mogelijkheden zien en weerbaarder worden.

Met onze campagnes en acties maken we je warm en gevoelig voor een diverse samenleving en hoe er deel van uit te maken. We maken de mogelijkheden van mensen met een handicap zichtbaar. We doen nadenken en voeren actie om barrières weg te werken en proberen de gevolgen van beperking zo hoog mogelijk op de politieke agenda te plaatsen.

Heeft je organisatie een sociaal, cultureel of educatief doel en heb je de intentie om een inclusief aanbod of werking uit te bouwen, dan coachen we je organisatie zodat je aanbod ook bereikbaar wordt voor mensen met een handicap.

Elke partner heeft een eigen specifieke deskundigheid die aanvullend en complementair is voor het geheel van onze organisatie. Zo leveren wij zowel vanuit onze unieke positie, als samen vanuit de InclusieAmbassade kritische reflecties en uitgesproken opinies.

Wie is wie?

Sofie De Bruecker
Sofie De Bruecker
Management Assistent
Charlotte Oosterlynck
Charlotte Oosterlynck
Projectcoördinator Burgemeesters Voor Iedereen

Bestuur

Dagelijks bestuur

Ria Van Den Heuvel (voorzitter), Peter Vermeulen, Greet Herssens, Lief Vanbael, Viviane Vermeiren. Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen, in aanwezigheid van koen Browaeys (directeur)

Bestuursorgaan

Ria Van Den Heuvel (voorzitter), Petra Warryn, Nick Van Hamme, Adelheid De Vleeschauwer, Peter Vermeuelen, Lief Vanbael, Greet Herssens, Viviane Vermeiren, Ingrid Van Molle en Pedro Oosterlynck

Algemene Vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van het bestuur en de volgende personen: Pieter Vanvolsem, Peter Van Spaandonk, Jan De Kesel, Karel Dupont

InclusieAmbassade staat voor...

Ria Van Den Heuvel vertelt waar InclusieAmbassade voor staat en hoe zij willen zorgen voor een samenleving waarin ‘inclusie’ niet langer een vage term is, maar wel een woord waar daadwerkelijk conclusies aan verbonden worden zodat mensen met een beperking ook écht kunnen deel uitmaken van de samenleving.