Eeklo - Toegankelijkheidspremie

Eeklo - Toegankelijkheidspremie

Hoe kwam dit tot stand?

Door na te denken over fysieke toegankelijkheid in onze stad alsook specifieke vragen van handelaars met een zaak in het centrum. Hoge dorpel: samen mogelijkheden bekeken, rekening moeten houden met erfgoed etc.

Zo kwamen we enerzijds op het bellend vlak, maar we verkiezen structurele maatregelen, daarmee een reglement.

In Geraardsbergen hebben ze ook dergelijk reglement; ook in Gent geïnformeerd omdat ze daar een toegankelijkheidsambtenaar hebben

Het reglement werd in 2022 herwerkt en houdt ook rekening met andere reglementen en inzichten. Het bellend vlak werd er ook in opgenomen

Wat is de impact?

In de tussenperiode (tussen de 2 reglementen in) was wel als subsidieerbaar werk opgenomen in de gevelrenovatiepremie ‘werken die het handelspand beter toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen’. Deze premie was beschikbaar voor kernwinkelgebied A en B (niet voor de hele stad)

1 handelaar heeft gebruik gemaakt van deze premie voor de aanpassingswerken aan hun voordeur (verbreed), aanpassing van de dorpel voor rolstoelen en rollators en bouw van een toilet voor minder mobiele personen.

 

Nu is de gevelrenovatiepremie verlengd, en hebben we ‘werken die het handelspand beter toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen’ geschrapt uit ons nieuwe reglement, zodat we de ondernemers willen warm maken om ook gebruik te maken van de toegankelijkheidspremie.

Welke diensten zijn hierbij betrokken?

gelijke kansen, lokale economie, omgeving, procedure, procesbeheer, jurist, communicatie/IT, secretariaat

Wat is de inzet van de stad?

Aan de tot standkoming is een intensievere werking nodig geweest; vervolgens wordt dit opgenomen op dezelfde manier als de aanvraag van omgevingsvergunningen bijvoorbeeld

Eeklo - Toegankelijkheidspremie