Gent - samentuin Den Draad

In Gent moestuinieren enkele buren al enkele jaren in het Victoria Regiapark in de buurt. Dankzij middelen van Samen Aan Zet, een subsidielijn voor burgers die mensen willen samenbrengen, konden zij hun moestuin ook toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers of mensen die niet lang kunnen rechtstaan of bukken in de tuin. Ze werkten ook samen met de groendienst voor de aanleg van de tuin. Op die manier werken ook zij mee aan een toegankelijke buurt waar iedereen zich welkom voelt. 

Hoe kwam de tuin tot stand?

Deze samentuin is een initiatief van een aantal buren die jaren geleden buurtvereniging Den Draad hebben opgericht. Ze wilden de moestuin toegankelijk maken voor mensen met een beperking en ouderen en konden hiervoor gebruik maken van de subsidie 'Samen Aan Zet'. 

Wat is de impact?

De grootste impact zit hem in het creëren van ontmoeting enerzijds en het mentale welzijn van alle deelnemers anderzijds. 

Andere impact toont zich dat door het feit dat de tuin toegankelijker gemaakt is, er ook nieuwe groepen een vraag komen stellen om samen te werken, bijvoorbeeld het internaat van een school voor buitengewoon onderwijs in de buurt. Daarvan komen een aantal jongeren nu meehelpen.

Welke diensten zijn hierbij betrokken?

Zowel de groendienst als de wijkregisseur zijn betrokken bij dit project. 

 

Wat is de inzet van de gemeente?

Voorzien van budget via buurtwerking via 'Samen aan zet'.

Ook logistiek ondersteunt de stad want de groendienst staat mee in voor de aanleg van de tuin.