Hasselt - toegankelijke fietsbeleving

Limburg en Hasselt staan bekend voor hun aangename fietsbeleving. Ook personen met een beperking moeten ten volle kunnen genieten van deze fietsbeleving, een belangrijke vorm van ontspanning en vrije tijd.

 • Door het reguliere aanbod aan (elektrische) fietsen uit te breiden naar ook aangepaste e-bikes voor personen die minder mobiel zijn, maken we ons aanbod inclusiever en bruikbaar voor iedereen.
 • Ook zorgen we ervoor dat fietsroutes toegankelijker worden gemaakt (bijv. fietspaden verbreden, reflectie aanbrengen op paaltjes, omleidingen voorzien waar nodig indien er door natuurgebied wordt gefietst,...). Dit zodat de aangepaste fietsen ook effectief overal gebruikt kunnen worden doorheen Hasselt, zonder dat er obstakels zijn.
 • Tot slot vinden we het belangrijk dat personen met een beperking duidelijke informatie verkrijgen over de toegankelijkheid van horecazaken en fietsroutes in het algemeen. We horen vanuit deze doelgroep dat zij graag op voorhand weten waar er een toegankelijk toilet is, geen drempel is aan de inkomdeur, waar toegankelijke zitbanken zijn,...
Goed voorbeeld uit Hasselt

Hoe kwam dit project tot stand?

 

Limburg en Hasselt staan bekend voor hun aangename fietsbeleving. Als stad willen we ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van deze fietsbeleving. Helaas werd stad Hasselt door partners erop gewezen dat personen met een beperking (inwoners én toeristen) beperkt of helemaal niet kunnen genieten van deze befaamde fietsbeleving.

 • Ten eerste ontbraken er aanpaste elektrische fietsen voor mensen die minder mobiel zijn. In Limburg waren er amper mogelijkheden om deze fietsen te huren.
 • Ten tweede was er een groot tekort aan informatie over de benodigde faciliteiten onderweg en de toegankelijkheid ervan (bijv. parkeerplaats voor aangepaste fietsen, info over toegankelijkheid van horecazaken onderweg en van fietsroutes in het algemeen,...).
 • Ten derde was de beeldvorming rond fietsbeleving niet inclusief en kwamen personen met een handicap niet aan bod.

Wat is de impact van dit project?

De problemen hierboven willen we oplossen door:

 1. Aankoop van aangepaste elektrische fietsen (2 rolstoelplateaufietsen en 1 duofiets) en deze te reserveren met hetzelfde gebruiksgemak en tarief waarmee bezoekers (én inwoners) aan/van onze stad een e-bike kunnen reserveren. Hiervoor hebben we onderzocht bij onze doelgroep welke aangepaste fietsen we aankopen, welke specificaties deze moeten hebben,... De fietsen kan je oppikken bij de fietsshop van City-Rent of kan gebracht worden naar een gewenste locatie die je verkiest (bijv. hotel, startplaats van fietsroute).
 2. Toegankelijkheidsscreening door Inter van geselecteerde fietslussen volgens het knooppuntensysteem gelegen op Hasselts grondgebied: fietsroute Kiewit, fietsroute Herkenrode en fietsroute Mombeekvallei. Op deze fietsroutes hebben we aanpassingen gedaan om toegankelijkheid te garanderen (bijv. fietspaden breder gemaakt, paaltjes verplaatst of verwijderd,...) of gezorgd voor een omleiding indien er geen aanpassing mogelijk was omdat het bijv. in natuurgebied lag. Je kan ook andere fietsroutes fietsen indien je dit wenst.
 3. Toegankelijkheidsonderzoek van de horeca langs de geselecteerde fietslussen door Inter. Screening op diverse onderdelen volgens Toevla methodiek aangevuld met specifieke kenmerken fietsbeleving: is er bijv. de mogelijkheid om een e-bike te stallen en op te laden, zijn de toiletten toegankelijk, is de ingang van de horecazaak voldoende breed om in een rolstoel te passeren,... Deze toegankelijkheidsinfo delen we duidelijk mee aan onze doelgroep online (via onze website) en offline (via flyers).
 4. PR & Communicatie strategie door stad Hasselt om deze inclusieve vrijetijdsbesteding kenbaar te maken en zo ook de beeldvorming rond inclusieve fietsbeleving bij te stellen.

Welke diensten zijn hierbij bertokken?

Dienst Gelijke Kansen als trekker.

Visit Hasselt, dienst Mobiliteit, dienst Wegen & Openbaar domein, dienst Communicatie & Stadsmarketing, dienst Economie.

Wat is de inzet van de stad?

Inzet van eigen budget, naast de subsidie vanuit Vlaanderen-Gelijke Kansen.

Personeelsinzet.

Zijn er nog andere partners betrokken?

Samenwerking met Inter.

City-Rent verhuurt onze fietsen.

 • Intesa (voorziening voor personen met een handicap die zelf ook aangepaste fietsen heeft voor hun bewoners) heeft aan City-Rent een kleine opleiding gegeven over hoe de fietsen te gebruiken en een draaiboek voor hen opgesteld.

Verdere info over dit project

Op de website van stad Hasselt vind je meer informatie. 

Mailen kan naar gelijkekansen@hasselt.be; bellen op het nummer 011 23 93 51.