Koekelare - knelpuntenwandeling

Koekelare - knelpuntenwandeling

korte samenvatting van het project

Op 20/09/2021 is met een groep mensen de wandelroute Kunstig Koekelare afgestapt. Koekelare wil werk maken van een toegankelijke wandellus. In eerste plaats werd een screening uitgevoerd van de route om de eventuele problemen in kaart te brengen. De groep was vertegenwoordigd met de schepen van toegankelijkheid, werkgroep toegankelijkheid, ambtenaar van openbare werken en Inter.

Waarom is dit project een goed voorbeeld van lokaal inclusief beleid?

Het verslag van de screening is de basis voor de opmaak van:

  • Quickwins, actiepunten en aanbevelingen om de route beter toegankelijk te maken.
  • Advies aan technische dienst om toegankelijkheidscriteria te verfijnen en beter in te bedden in (her)aanleg van ander projecten op het publiek domein.

Hoe kwam dit project tot stand?

De werkgroep gelijke kansen heeft samen met het gemeentebestuur, in samenwerking met INTER, een toegankelijkheidsanalyse doorlopen.

De thema’s in de analyse waren leiderschap, medewerkers, beleid, partnerschappen en processen. De knelpuntenwandeling werd voorgesteld bij het thema ‘processen’ en subthema ‘sensibilisatie’. Het gemeentebestuur nam dit mee in de beleidsnota en het project werd uitgewerkt.

Wat is de impact van dit project voor personen met een beperking?

Toegankelijkheidsknelpunten in kaart brengen.

Actiepunten uitvoeren en het thema blijvend onder de aandacht brengen.

Er werd rekening gehouden met zowel mensen met een motorische beperking als mensen met een visuele beperking. Niet alleen de knelpunten worden aangepakt, maar er is ook een kunstenfluisteraar die kan meestappen voor de beleving.

Welke gemeentediensten zijn hierbij bertokken?

De groep was vertegenwoordigd met de schepen van toegankelijkheid, ambtenaar van gelijke kansen, werkgroep toegankelijkheid, ambtenaar van openbare werken en Inter.

Wat is de inzet van de gemeente?

Ondersteuning voor de werkgroep gelijke kansen.

Het project van de knelpuntwandeling, in combinatie met een toeristisch product, werd opgenomen in de planning. Prioritaire acties uit de nota van de knelpuntwandeling werden aangepakt.

Er werd een vervolgtraject opgezet, namelijk een technische vorming voor de diensten over de keten van toegankelijkheid.

Meer info: