Lanaken - Vrijetijd en welzijnsraad

De raad buigt zich over heel wat zaken en geeft advies op vraag van het beleid maar ook op eigen initiatief. Binnen de raad is er een kernraad van een 15 personen. Deze raad doet onderzoek en organiseert projecten. Ze zetten hoog in op inclusie. Jaarlijks organiseren ze zo praat- en denkcafé's waar alle burgers op worden uitgenodigd om zo geïnformeerd te worden en tevens inspraak kunnen leveren.

Hoe kwam dit project tot stand?

In Lanaken zijn meerdere adviesraden hervormd naar 1 raad Vrije tijd en Welzijnsraad. Bijvoorbeeld de raad voor personen met een handicap is ook hieronder vervat. Het doel is van vele kleine adviesraden naar 1 grote gedragen raad te gaan.

Wat is de impact van dit project?

 

De adviesraad draait op geëngageerde burgers deels gevormd door leden van de vroegere adviesraden, deels nieuw leden. Er is geen politiek inmengen, enkel ondersteuning door een ambtenaar. De raad zet zelf items op de agenda. Zo werd er dit jaar gevraagd om in volgend BBC (beheerscyclus) meer aandacht te geven aan toegankelijke (sport)infrastructuren en is er al een samenwerking met Inter vanuit de raad opgezet.

Welke diensten zijn hierbij betrokken?

Afdeling Vrije tijd en Welzijn, Dienst Communicatie en Participatie.

Wat is de inzet van de gemeente?

Ondersteuning van de raad, geven van een digitaal platform.

Recent voorbeeld van doorgevoerde aanpassing: cashpoint toegankelijk maken.

In Lanaken is er, zoals zovele gemeente, nu een Cashpoint. Helaas was deze niet toegankelijk voor iedereen wegens een te zware deur en opstapje. Ook de voorleessoftware was niet in orde.

Vanuit de adviesraad vrije tijd en welzijn is er een werkgroep opgericht die het cashpoint uitvoerig is gaan testen en hun bevindingen gedeeld heeft met de eigenaar. Deze gaat op zijn beurt nu de aanpassingen doorvoeren.

Goed voorbeeld Lanaken 1
goed voorbeeld Lanaken 2