Lochristi - Adviesraad Personen met een Handicap

De Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH) Lochristi is een diverse groep die personen met een auditieve, fysieke, mentale of visuele handicap wil vertegenwoordigen in de gemeente.

Er zetelen ook enkele onafhankelijke ervaringsdeskundigen. Sommige van hen zijn ook lid van andere raden zoals ouderenadviesraad of het Lokaal Netwerk Mantelzorg. Dit zorgt voor een verbinding tussen de verschillende raden wat ten goede komt aan de draagwijdte en het bereik van de raad.

Adviesraad Lochristi
 • Vier maal per jaar komt de GAPH samen op wisselende locaties. Eens per jaar tracht de adviesraad een activiteit te organiseren rond een bepaald thema bv NAH, een boekvoorstelling,… .
 • De GAPH bespreekt de toegankelijkheid in de gemeente, signaleert problemen, informeert, deelt en wisselt ervaringen uit, creëert ontmoeting…. Alsook kan de raad spontaan advies geven aan het lokaal bestuur en kan het om advies gevraagd worden bv bij heraanleg van een park.

Waarom is dit een goed voorbeeld van inclusie?

 • De leden van de raad zijn zeer divers.
 • De raad functioneert inclusief en probeert laagdrempelig te zijn. Iedereen is welkom. De raad zal ook rekening houden met kinderen, gezinnen, ouderen, mantelzorgers,… .
 • Het belang van inclusie wordt onder de aandacht gebracht bij de inwoners, het lokaal bestuur, zelfstandige ondernemingen, organisaties, …
 • De raad wilt dat iedereen maximaal kan participeren aan het sociaal/maatschappelijk leven in de gemeente en wil de huidige drempels die daarvoor in de weg staan aantonen en verminderen.
 • De groep zorgt ervoor dat er meer rekening wordt gehouden met inclusie en toegankelijkheid. De raad zorgt ervoor dat personen met een handicap een stem krijgen in de gemeente.
 • Dit najaar organiseert de GAPH  een proefproject met Limited Hearing in het verkeer. Dit om het veiligheidsgevoel van voornamelijk slechthorende fietsers met in het verkeer te verhogen. Dit wordt in het voorjaar geëvalueerd.
 • In maart is er een vorming gepland ism Sterkmakers in Autisme.
 • Leden gaan zelf actief naar de winkel, horecazaken, evenementen en evalueren zo de toegankelijkheid.
 • De GAPH reikt een sticker uit aan de toegankelijke winkels en horecazaken.
 • De raad helpt mee ism de sportdient de G-sport in de gemeente uitbouwen en op de kaart te zetten.
 • Dankzij de GAPH wordt op elke kermis in Lochristi een prikkelarm uurtje georganiseerd.

Hoe kwam de adviesraad tot stand?

In 2005 werd de GAPH opgericht. Het lokaal bestuur wou inspraak van personen met een handicap vanuit hun visie en ervaringen. De gemeente wou de doelgroep meer betrekken bij hun beleid.

Wat is de impact van de adviesraad?

De raad telt meer dan 10 leden maar vertegenwoordigen een groot aantal inwoners. De leden zijn divers in hun handicap, leeftijd, sociale achtergrond,…. De leden vertegenwoordigen ook mantelzorgers, jongeren, ouderen en zijn lid van tal van organisaties.

De gemeente kan advies vragen aan de GAPH, maar de raad kan ook vrijwillig advies geven aan het lokaal bestuur en signaleert knelpunten in de gemeente. Er wordt een klemtoon gezet op de toegankelijkheid. De raad zorgt dat er aandacht is voor inclusie. Zodat iedereen zoveel mogelijk kan maatschappelijk participeren.

De GAPH is niet enkel een schakel tussen het bestuur en inwoners met een handicap maar ook tussen ondernemers, organisatoren van evenementen,…

Welke diensten zijn betrokken?

Sportdienst, bibliotheek, de jeugddienst, dienst mobiliteit, ouderenbeleidscoördinator, cultuurdienst, communicatiedienst, het Sociaal Huis, LDC ’t Fazantenhof, dienst lokale economie

Wat is de inzet van de gemeente?

De adviesraad krijgt jaarlijkse een subsidie voor de ondersteuning van de werking. Vanuit de gemeente wordt ook logistieke ondersteuning aangeboden bv gebruik van vergaderzalen.

In 2022 heeft het lokaal bestuur van  Lochristi een convenant met INTER afgesloten waarop actief beroep wordt gedaan.  

Zijn er andere partners betrokken?

Meer info?

Neem contact op met Joke Vermeersch, secretaris van GAPH, door te bellen naar 09 326 97 76 of een mailtje te sturen naar GAPH@lochristi.be.