Londerzeel - inclusieve buurttafels

Binnen elke deelgemeente van de gemeente Londerzeel richten we één keer per maand een buurtrestaurant op, met de hulp van vrijwilligers.

De doelstellingen: burgers dichtbij hun woonomgeving verbinding laten maken met anderen, een moment van verpozing, gecombineerd met een gezonde maaltijd aan democratische prijzen.

Door de buurttafel decentraal te organiseren is de setting zeer bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Bovendien voorzien we aangepast vervoer voor personen waarvoor de korte afstand toch nog een drempel is.

Hoe kwam dit tot stand?

Samenwerking van diverse diensten binnen de gemeente en OCMW.

Wat is de impact?

Op elke sessie van de buurttafel ontvangen we meer dan 30 bezoekers, die op die wijze ook hun sociaal netwerk vergroten.

  • Het betreft een Buurtgerichte werking, met in elke deelgemeente in Londerzeel een maandelijkse werking. Burgers kunnen dus dicht bij huis genieten van een gezonde maaltijd en ontmoeting met buurtgemeenten. De locatie is dus telkens makkelijk bereikbaar met een beperkte drempel rond mobiliteit. We zetten hierbij in op bereikbaarheid. Bovendien voorzien we aangepast vervoer van en naar de buurttafel voor personen die alsnog een drempel ervaren;
  • Het betreft een gezonde maaltijd aan laagdrempelige en democratische prijzen met mogelijkheid tot sociaal tarief (betaalbaarheid en bruikbaarheid);
  • We brengen mensen in contact met buren binnen de deelgemeente met als doel om op die manier de sociale cohesie te vergroten evenals het netwerk van de bezoekers (beschikbaarheid);
  • De Buurtafels gaan steeds op wederkerende, structurele en welbekende momenten door. De data zijn inmiddels ook gekend bij de doelgroep. (bekendheid); In praktijk zien we ook effectief een sociale mix van bezoekers. 65+, mensen met een beperking, alleenstaanden, mensen in kansarmoede, … We leiden actief toe via opbouwwerk, sociale dienst, verenigingen enzovoort.
  • Communicatie gebeurt op zeer laagdrempelige wijze. Bovendien zijn de locaties aangepast op toegankelijkheid;

Welke diensten zijn hierbij betrokken?

Dienst samenleving, vrijwilligersloket, Welzijnsloket, Zorgloket, dienst Vrije tijd.

Wat is de inzet van de gemeente?

Personeelsinzet en werkingsmiddelen.

Meer info?

Vind je op deze website