Bevraging ervaringsdeskundigen.

23 januari 2023

In 2022 bevroegen we alle 300 Vlaamse steden en gemeenten over hun beleid rond inclusie en toegankelijkheid. 1 op 3 beantwoordde onze bevraging.
We willen deze resultaten nu graag aftoetsen aan de praktijk en dezelfde vraag stellen aan ervaringsdeskundigen. Wat doet jouw stad of gemeente voor inclusie en toegankelijkheid?

Inclusie is het betrekken van iedereen in de samenleving, waarbij we extra aandachtig zijn voor personen die systematisch worden uitgesloten.
Toegankelijkheid gaat erom dat iedereen, met of zonder beperking, de kans krijgt gebruik te maken van alle vormen van voorzieningen, informatie en dienstverlening.

We richten ons in de eerste plaats tot personen met een beperking, maar ook mantelzorgers en zorgverleners zijn welkom om de bevraging in te vullen.
Wil je jouw ervaringen delen, doe dit dan voor 15/02/2023.

Heb jij een fantastisch voorbeeld van hoe jouw lokaal bestuur aandacht aan toegankelijkheid of inclusie schenkt, vul dit dan zeker in en misschien maak je wel kans op een duo-filmticket!

We kijken uit naar jouw ervaringen!

Burgemeesters voor iedereen