Inclusie is kinderspel! Of toch niet?

12 oktober 2021

Investeren in het thema (inclusief) onderwijs is voor Gezin en Handicap vanzelfsprekend. Gezin en Handicap verdedigt de belangen van leerlingen met specifieke onderwijsnoden en hun gezin in tal van werk- en adviesgroepen, sensibiliseert en informeert.

Drie kindjes spelen samen een balletjesspel met klein balletje in grote gele schaal die rond kan draaien

Diversiteit van in de kleuterklas

Gezin en Handicap pleit ervoor dat kinderen, vanaf hun eerste stapjes in de kleuterklas, opgroeien in een omgeving waar respect voor iedereen met de paplepel wordt meegegeven. Een samenleving van vandaag is een diverse samenleving. Een klas van vandaag is een diverse klas. Die diversiteit is zeer breed: gender, sociale afkomst, taal, leervermogen, motivatie, beperkingen, ...

De voorbije jaren zetelde Gezin en Handicap in de stuurgroep van het Potentialproject. Het Potentialproject realiseerde de film ‘inclusief’ Inclusief | Avila.

Meer over het project

Inclusief onderwijs: nog niet voor morgen?

Dat de ondersteuning van kinderen met een handicap in het gewoon onderwijs nog veel te wensen overlaat, is duidelijk. Met het M-decreet wou onze vorige minister van onderwijs meer leerlingen met specifieke onderwijsnoden kansen geven in het gewoon onderwijs. Maar dit decreet veroorzaakte zowel binnen het onderwijs als in de media heel wat controverse. Bij de start van deze beleidsperiode verklaarde de huidige minister van onderwijs dat hij het M-decreet zou afschaffen. In de plaats komt er een ‘decreet leersteun’.  De contouren van dit nieuwe decreet werden gekaderd in een conceptnota. Gezin en Handicap werkte de voorbije weken actief mee aan tal van adviezen n.a.v. deze conceptnota:

Standpunt Gezin en Handicap