Team InclusieAmbassade

13 september 2022

Graag stellen de nieuwe medewerkers bij de InclusieAmbassade zich aan jullie voor.

Koen - Directeur

Fietswerker en mensenwerker, sociale werker en vrijetijdswerker, denker en doener, wereldverbeteraar en camperaar...

Mensen samen brengen en zorg dragen loopt als een rode draad door mijn leven. Dit zowel in professionele context als in mijn vrije tijd. Ik ben een manusje van alles die constant bezig is met het volgende project. Vanuit een maatschappijkritische blik probeer ik op mijn manier een verschil te maken.

Aan de zijlijn toekijken en kwaad zijn op de politici zijn niet aan mij besteed.  Ik kom uit een goed gezin, heb nooit iets tekort gehad.  Ik heb kunnen studeren en heb een goede job.  Daarom vind ik het bijna vanzelfsprekend om dit geluk te delen met anderen. Verandering moet van onderuit komen.  Ik geloof erin dat als we maar met genoeg hetzelfde willen, zeggen of doen, er echt iets kan veranderen.  We hebben de macht in handen, we moeten er enkel naar handelen. Op die manier wil ik ook een voorbeeld zijn.

In mijn vrijetijd spendeer ik veel tijd bij TEJO, een vrijwilligersorganisatie die gratis therapie geeft aan jongeren. Zowel in het dagelijks bestuur van TEJO Gent als voorzitter van TEJO Vlaanderen. Ontsnappen doe ik in de natuur.  Dan kan zowel in onze gemeenschappelijke burenmoestuin zijn of in de vrije natuur op één van onze campertrips, fietstocht of wandeling met onze hond Sponske.

Sofie - Management Assistent

Ik ben Sofie, ik woon in Gent en ik heb een LAT-relatie met mijn vriend in Engeland. Ik heb daar zelf 7 jaar gewoond en heb daar fijne herinneringen aan. Ik heb gedurende meer dan 20 jaar in de financiële bedrijfswereld gewerkt als projectmanager en op een bepaald moment beseft dat ik dat niet wilde blijven doen. Ik ben dan vrijwilligerswerk gaan doen bij een internationale educatieve vzw die zelf-ontwikkelingscursussen organiseert, en daarnaast ben ik Jungiaans Analytische Therapie gaan studeren in Nederland. Ik heb inmiddels mijn diploma op zak en daarmee wil ik een andere richting inslaan in mijn carrière. Deze job bij de InclusieAmbassade past ook helemaal in mijn missie om een meer sociaal gerichte bijdrage te gaan leveren. Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen en met jullie samen te werken.

Maaike - Projectcoördinator Burgemeestersvooriedereen

Ik ben scenariste van opleiding, dit studeerde ik aan het RITCS in Brussel. Ik volgde deze opleiding omdat ik graag verhalen schrijf om ze daarna tot leven te zien komen. Deze interesse ontdekte ik in mijn vrije tijd, in de scouts. Daar kreeg ik de kans om te experimenteren, te leren samenwerken en vooral, om mij te amuseren. Pas later ontdekte ik dat dit een kans was die niet iedereen altijd zomaar krijgt. Mijn passie om verhalen te vertellen is groot, maar mijn drang om ervoor te zorgen dat iedereen (maar echt IE DE REEN) dezelfde kansen in het leven kan krijgen is nog groter. Door verhalen te schrijven die dit aankaarten probeer ik beide te combineren.

Naast projectcoördinator bij de InclusieAmbassade, ben ik ook projectmedewerker bij Tumult voor het project Komeet Gent. Dit is een project om kinderen en jongeren die nieuw zijn in Gent wegwijs te maken in het vrijetijdsaanbod door dit samen met jongerenvrijwilligers te ontdekken.

Zowel “Burgemeester voor iedereen”, het gelijke kansen project van de InclusieAmbassade, als  “Komeet Gent “, zetten in op een meer inclusieve samenleving. Wel hebben de projecten  een andere focus en strategie. Dat maakt het dubbel boeiend en verrijkend: zowel voor de twee organisaties als voor mezelf. Op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag is het “Burgemeester voor iedereen” – tijd. Ik kijk al enorm uit naar de samenwerking met de steden en gemeentes, waar we het project gaan uitplooien.

Daarnaast is het nog leuk om te weten dat ik lid ben van het dagelijks bestuur van de Gentse jeugdraad en dat ik een border collie heb die Millie heet.

Team InclusieAmbassade