Oud-Heverlee - Toegankelijk muziekonderwijs

  • AMOR (Aangepast MuziekOndeRwijs)

Het enthousiasme om muziek te leren is heel groot, zowel voor leerlingen met als zonder een beperking. Bij al onze leerlingen zijn belangrijke vragen: Wat wil jij komen leren? Wat zijn jouw talenten en mogelijkheden? Elke leerling leert op zijn eigen tempo en ervaart dat dit lukt. Voor onze AMOR-leerlingen houdt dat vaak iets meer aanpassingen in het curriculum in (we werken bijvoorbeeld altijd individueel), maar de premisse (Wat is jouw leervraag?) en ook het doel (Waar kunnen wij jou brengen?) is eigenlijk hetzelfde.

We betrekken de AMOR-klas ook in de ruimere werking van onze academie: de klas neemt deel aan optredens, krijgt evenzeer een evaluatiefiche, een oudercontact, we werken met een peter- of meterklas. Dit verschilt niet van de andere klassen en dat is een belangrijke ervaring! Voor al onze leerlingen is onze AMORklas een voorbeeld. Leerlingen uit een regulier traject en uit de AMORklas ontmoeten elkaar voor en na de lessen, op concertjes,... Soms komen er vragen van jonge leerlingen. Dan grijpen we die kans om uitleg te geven over het anders zijn van onze AMOR-leerlingen, maar dat zij evengoed muziek komen leren net als zij.

Oudere leerlingen schreven al composities voor onze klas of we speelden samen op muziekdagen en concerten. Dat zijn steeds erg positieve ervaringen. Verschillende leerlingen uit de AMORklas maakten al de overstap naar muzieklessen bij collega’s. Ze leerden elkaar vaak kennen via een gedeeld project. Eén keer de stap gezet is om een leerling met een beperking op te nemen in hun klas, zijn ook zij enthousiast.

De gemeente Oud-Heverlee is betrokken geweest bij de oprichting.

Hoe kwam dit project tot stand?

De vraag om aangepaste muzieklessen was al verschillende keren gesteld, vaak in verband met broers, zussen of kinderen van leerlingen die al op de academie zaten. De goesting om lessen aan te bieden aan deze doelgroep leefde, maar decretaal was het op dat moment nog niet mogelijk om dit in het reguliere deeltijds kunstonderwijs-curriculum in te bedden. Het schoolbestuur zag gelukkig ook de meerwaarde in van een AMOR-klas, en besliste om het project te financieren. Eén van onze leerkrachten had ervaring met de doelgroep vanuit haar opleiding als muziektherapeut en was dus de geknipte persoon om haar schouders te zetten onder dit project.

Wat is de impact van dit project?

 

Er is een grote impact op de werking van onze academie. Niet voor niets is 'De zorg voor iedere leerling' één van de pijlers van ons Artistiek Pedagogisch Project.

  • We zien de prachtige kruisbestuivingen tussen leerlingen en klassen.
  • Het project zorgt voor een bepaalde sensibiliteit naar zorg toe in het ganse team. Sinds 2022 laat de overheid meer flexibiliteit toe in het inrichten van curriculi op maat van élke leerling die het nodig kan hebben. Dankzij onze expertise in de AMOR-werking lijkt het pad voor een stuk al geëffend. Er blijkt een enorme openheid van het lerarenteam om mee te denken en zichzelf te professionaliseren wanneer het gaat over zorg en inclusief onderwijs. De AMORklas zorgt er dus voor dat wij als team en als academie sterker worden!

Welke dienst is betrokken?

cultuur en vrije tijd. 

Wat is de inzet van de gemeente?

In de beginfase (vanaf 2009) konden we dit project realiseren dankzij de financiële steun steun van de gemeente. De lessen waren daardoor in eerste instantie enkel bedoeld voor kinderen en jongeren met een beperking van de gemeente Oud-Heverlee. Er werden drie lesuren georganiseerd, onafhankelijk van het aantal leerlingen. We puzzelden met kleine groepjes, duo’s en individuele lessen.

In 2015 konden de leerlingen uit het project volwaardig inschrijven op de academie dankzij het m-decreet. Sindsdien zijn ook leerlingen uit de wijdere omgeving welkom en kon het urenpakket geleidelijk aan groeien.

Meer info?

Stuur een mailtje naar directie@acadmiedevonk.be of kristien.vanderstaey@academiedevonk.be (AMORleerkracht en zorgcoördinator).