Stelling 5

Meerderjarige personen met een ernstige verstandelijke handicap zijn niet bekwaam om zelf beslissingen te nemen over hun persoon, geld en goederen.

Resultaat stelling 5, Meerderjarige personen met een ernstige verstandelijke handicap zijn niet bekwaam om zelf beslissingen te nemen over hun persoon, geld en goederen: 46,8% zegt Fout en 53,2% zegt juist

Antwoord InclusieAmbassade: FOUT.

Dit is een misverstand. Net als iedereen wordt ook een persoon met een ernstige verstandelijke handicap op zijn 18de ‘burgerrechtelijk handelingsbekwaam’, met alle rechten en plichten van dien.  En en dus bekwaam om zelf beslissingen te nemen over zijn persoon en zijn geld en goederen. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor personen met bijv. een verstandelijke handicap of voor mensen die psychisch ziek of dement worden of in coma geraken. Men is ‘handelingsbekwaam’ tot iemand, de wet heeft het over ‘elke belanghebbende partij’, het initiatief neemt om een bewindvoering aan te vragen. Een bewindvoering is een maatregel waarbij een vrederechter een beslissing ‘op maat’ van de persoon neemt en zich uitdrukkelijk uitspreekt over de handelingen waarvoor de persoon onbekwaam geacht wordt. Over de handelingen waarover de vrederechter zich niet uitspreekt, blijft de persoon bekwaam. Wie onder bewind geplaatst wordt, verliest in min of meerdere mate een aantal rechten. Tegelijkertijd biedt een bewindvoering een aantal mensen net een duidelijk kader en de nodige veiligheid om hun vleugels uit te slaan en in deze complexe samenleving zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Maar voor al staan mensen met een handicap onder bewind: het gaat om ‘beschermen’, niet om ‘beknotten’. Iedereen die onder bewind staat moet, volgens zijn/haar mogelijkheden, gehoord en betrokken worden.

Over de wet bewindvoering, de achterliggende visie, de procedure met bijhorende formulieren, de verplichtingen van de bewindvoerder, enz. vind je meer informatie op www.gezinenhandicap.be of kun je je informeren tijdens de infomomenten die Gezin en Handicap hierover organiseert.