Stelling 7

Bij personen met een handicap is er veel minder ruimte om hun seksuele geaardheid te verkennen.

Resultaat stelling 7, Bij personen met een handicap is er veel minder ruimte om hun seksuele geaardheid te verkennen: 32% zegt Fout en 68% zegt juist

Antwoord InclusieAmbassade: JUIST

Er heersen in onze maatschappij zeker een aantal taboes rond het thema ‘seksuele geaardheid’. Ook in de pers en via de sociale media worden daarover standpunten ingenomen die niet eenduidig zijn. Voor mensen met een handicap die nuttige informatie op dit terrein willen verkrijgen ligt de lat nog hoger en is het niet vanzelfsprekend dat ze de juiste informatie aangereikt krijgen. Bovendien ondervinden ze in hun ‘gecontroleerde’ omgeving ook hindernissen die het hen niet gemakkelijk maken hun seksuele geaardheid op een veilige manier te exploreren.