Stelling 8

Iedereen is een beetje autistisch.

Resultaat stelling 8, Iedereen is een beetje autistisch: 64,3% zegt Fout en 35,7% zegt juist

Antwoord InclusieAmbassade: FOUT

We hebben allemaal wel eens weerstand tegen veranderingen. Elk van ons ondervindt wel eens moeilijkheden in het contact of de communicatie met anderen. Wie is soms niet eens overprikkeld? En sommige mensen gaan heel ver in hun interesses of passie. Daarom zijn we niet allemaal een beetje autistisch.

Wat mensen met autisme onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag en hun reactie op de omgeving, maar de wijze waarop ze waarnemen en denken. Er is geen enkel gedrag dat typisch autistisch is en alle gedrag dat we bij mensen met autisme zien, kunnen we ook zien bij mensen zonder autisme. Iedereen kan dus wel eens ‘autistisch reageren’ of een bepaald gedrag vertonen dat kenmerkend is voor autisme, maar dat betekent nog niet dat men dan ook een (heel) lichte vorm van autisme heeft. Net zoals we allemaal wel eens iets niet begrijpen, maar dat maakt ons nog niet een beetje verstandelijk beperkt.