Wevelgem - Inclusieve speelpleinwerking

Hoe kwam dit tot stand?

Vroeger was er een samenwerking met vzw De Stroom waarbij een aparte speelpleinwerking voor kinderen met beperking werd georganiseerd. Om dit hokjesdenken te vermijden werd overgegaan naar de samensmelting en samenwerking om te komen tot 1 inclusieve speelpleinwerking.

Wat is de impact?

Het heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de stafmedewerker jeugd die instaat voor de organisatie van de speelpleinwerking en de leiding die de kinderen begeleidt. Er moet met zorgplannen en zorgleiding gewerkt worden. Leider zijn is al niet evident, maar wanneer er een kindje met specifieke aanpak deelneemt wordt het natuurlijk nog pittiger. Er is een samenwerking met vzw De Stroom waarbij een inclusiecoach 80% tewerkgesteld wordt om deze inclusieve speelpleinwerking mee te organiseren.

Welke diensten zijn hierbij betrokken?

De verantwoordelijkheid ligt binnen team jeugd, maar grote samenwerking met andere gemeentelijke diensten.

Wat is de inzet van de gemeente?

1 Fulltime stafmedewerker jeugd en convenant met vzw De Stroom.

Meer info over deze speelpleinwerking vind je via deze link