Actieplan lokale verkiezingen 2024

In 2024 vervalt de stemplicht voor de lokale verkiezingen. Experten wijzen er evenwel op dat de afschaffing van de opkomstplicht ervoor kan zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen proportioneel minder zullen gaan stemmen. Ook de doelgroep personen met een beperking behoort tot deze groep.

Daarom zetten we samen met Onze Nieuwe Toekomst onze schouders onder een campagne om deze doelgroep te sensibiliseren rond het belang van te stemmen. Onder de noemer: “Een STEM voor een inclusieve en toegankelijke gemeente.” willen we mensen met een handicap en hun omgeving oproepen om hun stem te laten tellen.

We zetten daarvoor in op 2 acties:

  • burgers met een handicap sterker maken in het opeisen van hun rechten door hen op een toegankelijke manier in te lichten over het democratisch proces. Hiervoor ontwikkelen we affiches en een toegankelijke folder, maar organiseren we ook ontmoetingsmomenten rond dit thema voor de doelgroep.
  • inclusieve en toegankelijke communicatietools ontwikkelen die lokale politici kunnen gebruiken om hun boodschap op een begrijpelijke manier over te brengen, met daarbij ook correcte informatie rond de doelgroep. Daarnaast willen we ook de nadruk leggen op het belang om voor deze doelgroep een toegankelijk en inclusief beleid uit te werken.

Onze “Ambassadeurs voor Inclusie” zijn in de campagne een rolmodel voor personen met een beperking en zijn ook de spreekbuis naar lokale beleidsmakers.

We zoeken momenteel nog een projectcoördinator om deze campagne mee te ondersteunen. De vacature staat hier