Stem voor een inclusieve gemeente

In 2024 vervalt de stemplicht voor de lokale verkiezingen. Experten wijzen er evenwel op dat de afschaffing van de opkomstplicht ervoor kan zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen proportioneel minder zullen gaan stemmen. Ook de doelgroep personen met een beperking behoort tot deze groep.

Daarom zetten we samen met Onze Nieuwe Toekomst onze schouders onder een campagne om deze doelgroep te sensibiliseren rond het belang van te stemmen. Onder de noemer: “Een STEM voor een inclusieve en toegankelijke gemeente.” willen we mensen met een handicap en hun omgeving oproepen om hun stem te laten tellen.

Gesprekstafels lokale verkiezingen

Wat? Waarover gaat het?

Met de gesprekstafels lokale verkiezingen gaan we - letterlijk - rond de tafel zitten om te spreken over lokale politiek en de verkiezingen op 13 oktober 2024. Eerst en vooral zijn de gesprekstafels een veilige plek om in dialoog te gaan met elkaar, vragen te stellen en jouw eigen mening te delen. Aan de hand van verschillende vragen openen we het gesprek over lokale verkiezingsthema's en informeren we de deelnemers over het stemproces. We maken ook de drempels die de deelnemers ervaren bespreekbaar.

Waarom?

Burgers met een beperking gebruiken minder vaak hun stem bij de verkiezingen. Er worden verschillende oorzaken voor gegeven zoals: het ontbreken van degelijke en toegankelijke informatie, weinig interesse in politiek (gelijklopend met de rest van de bevolking) en stress rond de verkiezingsdag. Nu de stemplicht wegvalt voor de lokale verkiezingen is het meer dan ooit belangrijk dat burgers met een beperking hun stem uitbrengen voor een inclusieve gemeente. Deze workshop draagt bij aan een gepaste ondersteuning en een goede voorbereiding op verkiezingsdag.

Voor wie?

De workshop richt zich specifiek op mensen met een beperking maar staat open voor iedereen. Deelnemers hoeven niets mee te brengen en voorkennis over politiek is absoluut niet nodig.

De workshops zijn fysiek en verstandelijk toegankelijk.

De deelname is gratis

Organiseer een gesprekstafel in jouw stad of gemeente!

Wanneer: Tussen 14 juli tot 29 september 2024 + uur of moment in de dag vermelden (is het telkens ‘s avonds of liefst overdag of mogen ze dit zelf kiezen?)

Duur: Ongeveer 2 uur en 30 minuten

Nodig je ons graag uit om een gesprekstafel te organiseren in jouw gemeente, stad of organisatie? Of heb je graag nog wat meer info? Neem dan contact op met ons via eva@inclusieambassade.be

Algemene informatie

We zetten in op 2 acties:

  • burgers met een handicap sterker maken in het opeisen van hun rechten door hen op een toegankelijke manier in te lichten over het democratisch proces. Hiervoor ontwikkelen we affiches en een toegankelijke folder, maar organiseren we ook ontmoetingsmomenten rond dit thema voor de doelgroep.
  • inclusieve en toegankelijke communicatietools ontwikkelen die lokale politici kunnen gebruiken om hun boodschap op een begrijpelijke manier over te brengen, met daarbij ook correcte informatie rond de doelgroep. Daarnaast willen we ook de nadruk leggen op het belang om voor deze doelgroep een toegankelijk en inclusief beleid uit te werken.

Onze “Ambassadeurs voor Inclusie” zijn in de campagne een rolmodel voor personen met een beperking en zijn ook de spreekbuis naar lokale beleidsmakers.