Deinze - Jaarlijkse uitreiking toegankelijkheidsprijs.

Jaarlijks reiken we het toegankelijkheidslabel en de toegankelijkheidsprijs uit voor diensten, organisaties, handelszaken, ... die in hun werking sterk rekening houden met personen met een beperking (van verschillende aard). Deze prijs stimuleert andere organisaties om aan inclusie te werken binnen onze stad. Eerder dan alles te centraliseren, sporen we onze inwoners aan om zelf ook een steentje bij te dragen. Op die manier kunnen we meer doen op meer plaatsen voor meer mensen.

Hoe kwam dit tot stand?

Dit project is gestart als idee van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking. In samenwerking met de stad werd toen beslist om jaarlijks een prijs uit te reiken voor een handelszaak met label. Zij krijgen een bedrag van € 500 als extra stimulans om deel te nemen en verder in te zetten op die toegankelijkheid.

Wat is de impact van dit project?

We willen zoveel mogelijk plaatsen binnen onze stad toegankelijk maken voor alle inwoners. De verwachte impact is dat toegang tot handelszaken, openbare plaatsen, diensten en organisaties laagdrempeliger wordt.

Welke diensten zijn hierbij betrokken?

Dienst Welzijn.

Wat is de inzet van de stad?

De stad biedt hiervoor financiële en logistieke ondersteuning.

Zijn er nog andere partners?

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking.

Meer info vind je via deze link