Burgemeesters voor iedereen

Met de campagne ‘Burgemeesters voor Iedereen’ willen we van alle steden en gemeenten een plaats maken waar iedereen zelfstandig, veilig en comfortabel kan deelnemen aan het sociale leven.

We vinden het belangrijk dat toegankelijkheid hoog op de politieke agenda staat. We daagden toekomstige burgemeesters daarom uit om in te zetten op een leef- en woonomgeving waar iedereen – mensen met een handicap, oudere mensen, kleine kinderen of mensen met een tijdelijke beperking –  een plaats heeft.

Meer dan honderd toekomstige burgemeesters, waarvan er twintig ook effectief de sjerp kregen tekenden een engagementsverklaring. Daarin beloofden ze plechtig dat ze tijdens de beleidsperiode 2019 – 2024 van hun stad of gemeente een meer inclusieve plek maken én dat ze toegankelijkheid integraal en geïntegreerd in hun beleid opnemen.

De witte loper naar een inclusiever lokaal beleid

Na een succesvolle campagne in 2018, pikken we de draad opnieuw op. 

Met de nieuwe campagne beogen we dat integrale toegankelijkheid en inclusie verankerd wordt in onze samenleving.

We starten met een oproep aan alle lokale besturen van Vlaanderen om een bevraging in te vullen over integrale toegankelijkheid en inclusie. Hoe gaat jouw gemeente of stad hiermee aan de slag? De InclusieAmbassade heeft deze informatie nodig om te weten waar de gedeelde uitdagingen zitten, de voorkomende valkuilen, maar ook de inspirerende voorbeelden.

Bart Somers, minister van gelijke kansen deed samen met ons, een warme oproep naar alle burgemeesters en lokale besturen om de bevraging in te vullen.

Met deze info gaan we verder aan de slag. Op vraag, bezoeken we in het najaar van 2023 de gemeenteraden met alle resultaten en good practices . Nalezen kan in een publicatie die ook de programma’s voor de verkiezingen in 2024 kunnen inspireren.

InclusieAmbassade is minister Somers zeer erkentelijk voor het budget dat hij  ter beschikking stelt voor de uitvoering van dit gelijke kansenproject!

Meer informatie