Burgemeesters voor iedereen

Met de campagne ‘Burgemeesters voor Iedereen’ willen we van alle steden en gemeenten een plaats maken waar iedereen zelfstandig, veilig en comfortabel kan deelnemen aan het sociale leven.

We vinden het belangrijk dat toegankelijkheid hoog op de politieke agenda staat. We daagden toekomstige burgemeesters daarom uit om in te zetten op een leef- en woonomgeving waar iedereen – mensen met een handicap, oudere mensen, kleine kinderen of mensen met een tijdelijke beperking –  een plaats heeft.

Meer dan honderd toekomstige burgemeesters, waarvan er twintig ook effectief de sjerp kregen tekenden een engagementsverklaring. Daarin beloofden ze plechtig dat ze tijdens de beleidsperiode 2019 – 2024 van hun stad of gemeente een meer inclusieve plek maken én dat ze toegankelijkheid integraal en geïntegreerd in hun beleid opnemen.

Koen T’Sijen is burgemeester van Boechout en nam ‘inclusie’ mee op in zijn beleidsnota. Zo laat hij iedereen op een zelfstandige, veilige en comfortabele manier deelnemen aan het leven van elke dag in zijn gemeente.

Meer informatie