Burgemeesters voor iedereen

In 2018 ondertekenden meer dan honderd toekomstige burgemeesters, waarvan er twintig ook effectief de sjerp kregen, een engagementsverklaring. Daarin beloofden ze plechtig dat ze tijdens de beleidsperiode 2019 – 2024 van hun stad of gemeente een meer inclusieve plek maken én dat ze toegankelijkheid integraal en geïntegreerd in hun beleid opnemen.

Met de campagne ‘Burgemeesters voor iedereen’ roept InclusieAmbassade alle Vlaamse steden en gemeenten op om inclusiever te zijn voor personen met een beperking.

Tussen juli en september 2022 stuurden we een bevraging uit over inclusie in lokale besturen. 1/3 van de Vlaamse steden en gemeenten vulden de bevraging in. We hebben deze gegevens verwerkt in een presentatie en vanaf maart 2023 trokken we naar maar liefst 64 Vlaams steden en gemeenten om hier over in gesprek te gaan met gemeenteraadsleden. Via deze link kom je bij het rapport met bevindingen uit de bevraging

Nu is het tijd voor actie: we roepen alle Vlaamse steden en gemeenten op om concreet actie te ondernemen rond inclusief lokaal beleid. Alles over de actie staat hier.

Over de campagne

Over de campagne

'Burgemeesters voor iedereen' is een campagne van InclusieAmbassade die inzet op lokale besturen en hun aanpak op vlak van inclusie. Wat doen ze al en wat kan er nog gebeuren op vlak van inclusie ?

Bevraging over lokaal inclusief beleid

Van juli tot september 2022 konden lokale besturen een bevraging invullen die polste naar hoe steden en gemeenten inzetten op inclusie.

Deze bevraging bestond uit vragen die polsten naar hun visie over toegankelijkheid. Welke samenwerkingen er zijn, op welke manier er aan participatie gedaan werd en in hoeverre lokale besturen kunnen uitdrukken hoeveel ze investeren in inclusie. De resultaten tonen, niet verwonderlijk aan dat er nog wel wat werk aan de winkel is op vlak van inclusie.

Door de resultaten naast elkaar te plaatsen merkten we tendensen op en gedeelde valkuilen. Daarnaast hebben we ook de goede voorbeelden uit de resultaten proberen halen, maar hebben we  spijtig genoeg moeten vaststellen dat er een aantal zaken geschrapt werden door de besparingen. De mooie voorbeelden die er wel zijn, sommen we graag op, in samenwerking met De Genereuzen. Deze goede praktijken kunnen lokale beleidsmakers, ambtenaren en initiatiefnemers inspireren om op een inclusieve manier aan de slag te gaan op lokaal niveau.

Alle bevindingen uit onze bevraging vind je hier.

Terugkoppeling naar lokale overheden via presentaties

Vanaf maart tot oktober 2023 trokken we naar maar liefst 64 Vlaams steden en gemeenten om, gebaseerd op de bevindingen uit onze bevraging, in gesprek te gaan met lokale besturen.

Samen met de ambassadeurs voor inclusie, presenteerden we over het belang van inclusie, knelpunten om inclusiever te zijn bij lokale overheden, goede voorbeelden, enzovoort.

Concreet engagement van lokale besturen!

In het najaar van 2023 roepen we alle Vlaamse steden en gemeenten op om concreet één of meerder actie(s) op te nemen en zo écht werk te maken van een meer inclusieve samenleving.

Wil jij engagement opnemen? Klik hier voor meer info!

Ambassadeurs

Iedereen wil erbij horen en ertoe doen. Dat is waar de ambassadeurs voor inclusie voor pleiten. Deze ambassadeurs kunnen iets vertellen over hoe belangrijk het is om als stad of gemeente te werken aan toegankelijkheid. Ze vertellen over hun ervaring en over hun kennis met betrekking tot het thema inclusie. Zij zullen de gemeenteraadsleden te woord staan tijdens de presentatie over inclusie.

groepsfoto Ambassadeurs

Goede voorbeelden

We bevonden in de bevraging dat er nog heel wat vragen en moeilijkheden zijn bij het toegankelijk maken van een stad of een gemeente, maar gelukkig ook dat er al heel wat mooie acties en voorbeelden zijn die inclusie bevorderen. Door deze voorbeelden te bundelen en verspreiden hopen we lokale besturen te inspireren om meer in te zetten op inclusie. In samenwerking met De Genereuzen en hun lokaal inclusieplan willen we deze voorbeelden in de kijker zetten zodat alle beleidsmakers, ambtenaren, maar eigenlijk iedereen die een rol speelt in het lokaal bestuur van een stad of gemeente met extra veel goesting ervoor willen zorgen dat iedereen kan deelnemen en erbij kan horen.

Overige goede voorbeelden:

 • Boechout -  fietsbib.
 • Oud-Turnhout - 8/80 principe (infrastructuur), diversiteit in personeelsbestand.
 • Herzele - tewerkstelling mensen met zorgprofiel.
 • Overpelt - VTE inclusie en integratie.
 • Ronse - inclusieambtenaar.
 • Haacht - diversiteit in leidinggevende functies (indicator in meerjarenplan). 
 • Zwijndrecht - ambtelijke werkgroep opgericht + rondvraag bij ervaringsdeskundigen (openbaar domein/gemeentelijke infrastructuur/speelinfrastructuur. 
 • Vosselaar - faciliteren sociale tewerkstelling en ondernemen. 
 • Bornem - levenslang wonen: gemeente faciliteert aanpasbaar bouwen + toeleiding kansengroepen naar vrijetijdsaanbod (per VT-dienst 1 toeleiding).
 • Scherpenheuvel-Zichem -  arbeidstrajectbegeleiding voor kwetsbare personen. 
 • Sint-Pieters-Leeuw - jaarlijkse rolstoelwandeling (label ‘toegankelijke gemeente’). 
 • Hasselt - toegangkelijkheidscoördinator: drempelmeter, terrassenreglement. 
 • Roeselare - klankbordgroep, screenen evenementen op toegankelijkheid.

Het belang van een visie over toegankelijkheid.

We geloven in sterke projecten, maar ook in verankering van toegankelijkheid. Een visietekst over toegankelijkheid kan daarom ook een houvast bieden voor een organisatie. Wanneer er vragen komen over waarom je als gemeente of stad iets onderneemt in teken van inclusie kan je verwijzen naar deze visie. Het is enerzijds strategische tekst die de handvaten aanreikt voor toegankelijkheid in de stad en anderzijds de motivatie om ervoor te zorgen dat een organisatie inzet op inclusie. Gebruik jullie visie om inclusieve acties, samenwerkingen en projecten op poten te zetten !

Inspiratie nodig om een visietekst te ontwikkelen ? Bekijk dan zeker de visieteksten over toegankelijkheid van de steden en gemeenten hieronder !

De visieteksten hieronder zijn een bundeling van de resultaten van de bevraging. Wil je jouw visietekst ook delen ter inspiratie voor andere lokale besturen ? Stuur dan een mailtje naar info@inclusieambassade.be .

(inclusie en toegankelijkheid verweven in sociaal beleidsplan)

Knelpuntenonderzoek

Steden en gemeenten zijn onderhevig aan doorlichtingen op allerlei vlak en zijn verplicht om omgevingsanalyses uit te voeren om de kwaliteit van leven te bevorderen, ook op vlak van toegankelijkheid (binnen alle beleidsdomeinen). Natuurlijk is de angst voor een negatief advies van een doorlichting geen al te beste motivatie om aan toegankelijkheid te werken, maar het kan helpen.

Om preventief ervoor te zorgen dat je als stad of gemeente een positief advies krijgt kan je alvast aan de slag met een knelpuntenonderzoek. Een knelpuntenonderzoek is een onderzoek met als doel achterhalen waar je tegenaan loopt op vlak van dienstverlening of toegankelijkheid. Uit de bevraging die we voerden zijn er allerlei creatieve manieren om een knelpuntenonderzoek te voeren.

We sommen hieronder de methodieken van knelpuntenonderzoek op en hopen andere steden en gemeenten te inspireren om hun knelpunten op te sporen zodat je ermee aan de slag kan gaan.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

in samenwerking met