gemeenschappelijk pleidooi voor inclusie door Bart, Ismien, Marie, Simon en Tom

Wij horen erbij, op alle vlakken!

Inclusie is nog steeds geen reflex.

De essentie van het leven en ook van inclusie is: erbij horen op alle vlakken.  De straat kunnen opgaan, thuiskomen, aan het werk zijn, mensen ontmoeten, liefde vinden, enzovoort.  ‘Gewoon’ waar het kan, ‘bijzonder’ waar het moet.  Inclusie draagt ertoe bij de handicap minder te ervaren. Dat is belangrijk.  Momenteel is deelnemen aan de samenleving voor personen met een beperking nog te vaak een strijd.  Velen botsen nog steeds op barrières in de gemeente of stad waar ze wonen.  Inclusie is simpelweg nog geen reflex op lokaal beleidsniveau.

Werken aan inclusie is moeilijk.  Het vereist dat overheidsactie vertrekt vanuit een gedragen visie op welke plaats mensen met een beperking hebben en verdienen in de samenleving.  Inclusie gaat nog te vaak om goodwill en acties van individuen.  Inclusief in woorden maar exclusief in daden is nog te vaak de realiteit. Inclusie wordt nog teveel gezien als toegankelijkheid met nadruk op fysieke of sensoriele handicap.

Neem daarom inclusie actief op in meerjarenplannen en werk aan een visietekst rond inclusie en toegankelijkheid.

Werken aan die inclusieve reflex vereist in eerste instantie know how over zowel inclusie alsook handicap of beperking. Daarnaast is er vaak een te grote afstand tussen lokale besturen en personen met een beperking. Dit komt vooral door gebrek toegankelijke participatiemogelijkheden.

Wij roepen dan ook alle lokale besturen op om zo veel mogelijk in te zetten op sensibilisering en opleiding van zowel de burgers als het personeel. Alsook werk te maken van meer participatie aan het lokaal bestuur, dit kan door een specifieke adviesraad op te richten voor personen met een handicap, alle bestaande adviesraden toegankelijk en inclusief te maken, toegankelijke participatiemomenten te organiseren, enzovoort.

Hoog tijd om concreet aan de slag te gaan en er voor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in jouw stad of gemeente!

groep

 

Dit gemeenschappelijk pleidooi werd opgemaakt door Bart Verstraeten, Ismien Vervaeke, Marie Mons, Simon Geens en Tom De Grauwe - ambassadeurs voor inclusie.