We roepen lokale overheden op om concrete acties te ondernemen rond lokaal inclusief beleid!

Inclusie is in de meeste steden en gemeenten nog géén reflex. Personeelsleden missen de juiste know how en de doelgroep wordt moeilijk bereikt.

We roepen daarom op tot concreet engagement. U kan via deze link doorgeven welke actie(s) u opneemt:

Ik engageer mij om waar mogelijk in de huidige beleidsperiode en zeker in het nieuwe beleidsplan 2025 het(de) volgende engagement(en) op de te nemen om mijn stad/gemeente inclusiever te maken voor personen met een handicap:

 • Inzetten op know how van personeel en burgers door middel van sensibiliseren en opleidingen.
 • Meer participatiemogelijkheden voorzien:
  • specifieke adviesraad oprichten rond inclusie voor personen met een beperking.
  • alle bestaande adviesraden inclusief maken voor personen met een beperking.
  • toegankelijke participatiemomenten organiseren.
 • Inclusie voor personen met een handicap specifiek implementeren in het meerjarenplan en afgeleide beleidsplannen.
 • Een visietekst uitwerken rond inclusie voor personen met een beperking en deze via de site verspreiden.
 • Knelpuntenonderzoek uitvoeren.
 • Toegankelijke informatie, communicatie en dienstverlening voorzien.
 • Werktijd inzetten, mensen in dienst nemen om een inclusieve reflex te installeren.  

IK ENGAGEER MIJ

Nieuwe engagementen in 2023

Zij engageren zich ter afronding van deze beleidsperiode en als doorstart naar de volgende:

 • Geertrui Van de Velde, burgemeester van Lede.
 • Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich.
 • Ann Schrijvers, burgmeester van Zutendaal.
 • Eddy Longeval, gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Leeuw.
 • Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge. 
 • Koenraad De Ceuninck, burgemeester van Maldegem.
 • Annick Borloo, gemeenteraadslid in Roosdaal.
 • Thomas Vints, burgemeester van Beringen.
 • Dhakal surya, gemeenteraadslid in Leuven.
 • Vera Goris, schepen bevoegd voor inclusie, Schelle.
 • Jasper Steyaert, gemeenteraadslid in Leuven.
 • Camille Laigneil, beleidsmedewerker toegankelijkheid in Kortrijk.
 • Hendrik Delagrange, voorzitter Vooruit Leuven.
 • Lies Corneillie, schepen in Leuven.
 • Gilles Verbeke, gemeenteraadslid in Hamme. 
 • Tania De Jonge, burgemeester van Ninove. 
 • Geert Hermans, burgemeester van Buggenhout. 
 • Astrid De Bruycker, schepen in Gent.
 • Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar.
 • Carlo Daelman - algemeen directeur, Vincent Van Quickenborne - burgemeester en Philippe De Coene - Schepen Gelijke Kansen van Kortrijk.
 • Klaas Gutschoven - Algemeen Directeur en Theo Francken - Burgemeester van Lubbeek.
 • Jurgen Soetens - burgemeester van Lierde.

 

Oproep tot actie in de pers:

Noodzaak tot concreet engagement

Stijn

 

Lees hier het volledige pleidooi van Stijn.

Personen met een beperking hebben vandaag ook het recht om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Een goed inclusief beleid is voor een dorp of stad niet langer een wens, maar een absolute noodzaak op weg naar een inclusieve samenleving. Het is tijd dat de trein naar 'de bestemming inclusie' het perron bereikt omdat personen met een beperking ook normen en waarden, gelijke kansen en een maatschappelijke rol verdienen."

- Stijn Vandamme, ambassadeur voor inclusie - 

Dominiek

 

Lees hier het volledige pleidooi van Dominiek.

Politiek, politiek. Ik ben er niet, ik ken ze niet. Ik kijk niet en ik zeg niets (Bram Vermeulen). Dat is hoe burgers met een beperking denken over de politici. “Niets over ons zonder ons” en “Als het in mijn belang is, vertel ik het.” zijn uitspraken van burgers met een handicap die willen gehoord worden. Het zijn ervaringsdeskundigen die inspraak willen hebben. Dit kan o.a. via een adviesraad. Een adviesraad is een enorm sterk orgaan dat niet enkel de inspraak van de burger kan bevorderen, maar eveneens een wisselwerking van informatie betekent. Er kan geen beleid uitgewerkt worden zonder dat de mensen die met dit beleid moeten leven direct betrokken worden bij het uitwerken ervan.

- Dominiek Heyvaert, ambassadeur voor inclusie - 

Ronald

 

Lees hier het volledige pleidooi van Ronald. 

"Men denkt vaak dat integratie hetzelfde betekent als inclusie. Maar dit is natuurlijk niet zo, integratie geeft aan dat men personen met een beperking binnen de maatschappij “tolereert”, ze mogen er zijn maar liefst binnen hun eigen groep. Interactie met personen zonder beperking gebeurt vaak niet of zeer gecontroleerd. Terwijl Inclusie als begrip aangeeft dat men niet moet tolereren, maar moet accepteren dat anders zijn geen schande is maar een normaal menselijk feit. Iedere mens is anders met of zonder beperking. En dat moeten we kunnen omarmen om niet alleen een leefbare maar ook een mooie en warme maatschappij te kunnen opbouwen."

- Ronald Janssens, ambassadeur voor inclusie

Tess

 

Lees hier het volledige pleidooi van Tess. 

"In onze multiculturele samenleving moeten wij met  elkaar samenleven. Van de crèche tot het rusthuis. Uit onwetendheid weigeren veel mensen zonder beperking (on)bewust contact met personen met een beperking omdat zij schrik hebben. Dat creëert vaak onbewust indirecte vormen van discriminatie zoals uitsluiting, redelijke aanpassingen weigeren, …"

– Tess Van Deynse, ambassadeur voor inclusie -

groep

 

Lees hier het volledig gemeenschappelijk pleidooi van Bart, Ismien, Marie, Simon en Tom.

"De essentie van het leven en ook van inclusie is: erbij horen op alle vlakken.  De straat kunnen opgaan, thuiskomen, aan het werk zijn, mensen ontmoeten, liefde vinden, enzovoort.  ‘Gewoon’ waar het kan, ‘bijzonder’ waar het moet.  Inclusie draagt ertoe bij de handicap minder te ervaren. Dat is belangrijk.  Momenteel is deelnemen aan de samenleving voor personen met een beperking nog te vaak een strijd.  Velen botsen nog steeds op barrières in de gemeente of stad waar ze wonen.  Inclusie is simpelweg nog geen reflex op lokaal beleidsniveau." 

- Bart Verstraeten, Ismien Vervaeke, Marie Mons, Simon Geens en Tom De Grauwe ; Ambassadeurs voor inclusie -