Merelbeke - Het Scheldeoffensief

Het Scheldeoffensief wil goesting en talent voor theater bij (jong)volwassenen met een beperking opsporen, uitdagen en tonen aan een breed publiek.

Enerzijds worden er aparte ateliers georganiseerd specifiek voor mensen met een beperking, om hen sterker te maken via theater. Anderzijds zijn er inclusieve ateliers op zaterdag waar ze een hele groep acteurs samenbrengen, zowel mensen met als mensen zonder beperking. Met beide groepen werken ze toe naar professionele voorstellingen. 

Hoe kwam dit tot stand?

De vraag naar ondersteuning werd vanuit Het Scheldeoffensief zelf gesteld aan het gemeentebestuur en cultuurhuis Merelbeke; Om hun werking rond theater en inclusie voor personen met een beperking te versterken. 

Wat is de impact?

Mensen met een beperking doen openbloeien; Er is een grote impact op sociaal vlak alsook op mentaal welzijn. 

Welke diensten zijn hierbij betrokken?

Vnl. de cultuurdienst van de gemeente alsook cultuurhuis Merelbeke. Zij voorzien logistieke ondersteuning. Het Scheldeoffensief kan als 'huistoneelgezelschap' de atelierruimtes gebruiken om te repeteren.

Wat is de inzet van de gemeente?

Technische ondersteuning bij voorstellingen.

Administratieve en financiƫle ondersteuning van de werking.

Het Scheldeoffensief